Υποδομές

Βιβλιοθήκη

Η σχολική βιβλιοθήκη του Σχολείου μας στεγάζεται σε ξεχωριστό χώρο που διαθέτει αναγνωστήριο και Η/Υ. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τον αριθμό των βιβλίων της μέσα από αγορές, χορηγίες και δωρεές. Η θεματολογία των βιβλίων είναι ποικίλλη και καλύπτει πολλούς τομείς ενδιαφέροντος των μαθητών (ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία, λεξικά, βοηθήματα κ.τ.λ.) Η βιβλιοθήκη διαθέτει σελίδα στο facebook και δικό της ιστολόγιο. Επιπλέον διαθέτει γραπτό κατάλογο όλων των διαθέσιμων βιβλίων με πληροφορίες για την περίληψη, τον συγγραφέα, τον αριθμό σελίδων (διαθέσιμος σε κάθε τμήμα του Σχολείου για καλύτερη ενημέρωση των μαθητών).

Επίσης, έχει διοργανώσει ποικίλλες δράσεις φιλαναγνωσίας με προσκλήσεις γνωστών λογοτεχνών στο σχολείο (π.χ. Δημήτρης Μπουραντάς) καθώς και διοργάνωση ηλεκτρονικών συναντήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης με Έλληνες λογοτέχνες (π.χ. Πέρσα Κουμούτση). Επιπλέον, δημιούργησε περιοδικό στα πλαίσια Ερευνητικής Εργασίας. Παράλληλα από πέρισυ λειτουργεί και Λέσχη Ανάγνωσης και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση και διάδοση της φιλαναγνωσίας.

 

 

Εργαστήριο Υπολογιστών

Το Σχολείο διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο με 12 πολυμεσικούς Η/Υ και 1 server. Έπιπλέον, διαθέτει videoprojector για προβολή. Χρησιμοποιείται για τα μαθήματα Πληροφορικής, καθώς και για ενίσχυση της διδασκαλίας των υπόλοιπων μαθημάτων. Όλοι οι χρήστες του εργαστηρίου καλούνται να τηρούν τις οδηγίες λειτουργίας του εργαστηρίου προκειμένου να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ο εξοπλισμός του εργαστηρίου.

 

 

Εργαστήριο Φυσικής/Χημείας

Το εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σε μια ευρύχωρη αίθουσα με υπερσύγχρονο υλικό και δυνατότητα δημιουργίας πολλών ομάδων εργασίας αφού υπάρχουν 9 πάγκοι, ντουλάπες, νιπτήρες και υλικό εις εννιαπλούν.

 

 

 

Γυμναστήριο

Το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται από τις τρεις σχολικές μονάδες που συστεγάζονται και αξιοποιείται για εκδηλώσεις (σχολικές εορτές, διαλέξεις).

 

Αίθουσα προβολής

Καθότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν από 1 εργαστήριο, διαμορφώθηκε αίθουσα η οποία διαθέτει laptop, videoprojector, διαφανοσκόπιο, τηλεόραση και dvd player.